Logocentrisme, (gr. logos ord, tanke, fornuft + lat. centrum + -isme), inden for filosofi sandhedsmetafysik; forestillingen om en oprindelig sandhed, som eksisterer uafhængigt af sproget og tænkningen.