Logisme - psykologien, (gr. logik + -isme), retning, som hævder logikkens selvstændighed i forhold til psykologien.