Logisme, (gr. logik + -isme), den opfattelse at tilværelsen er logisk ordnet.