Logia Jesu, (gr., egl. Jesu udsagn), enkeltstående udtalelser af Jesus, som er løsrevet fra deres sammenhæng.