Logaritmik, (gr. logaritme + -ik), læren om logaritmerne.