Locus resistentiae minoris, (lat.), område af legemet med formindsket modstandsevne.