Locus classicus, (lat., egl. klassisk sted), hovedbevisstedet for en påstand; den bedst kendte el. mest autoritative tekstpassage om et bestemt emne.