Locus ad quem er et latinsk udtryk for stedet, hvor en veksel er betalbar.