Locohandel, (se loco), handel med varer, der er til stede på køberens plads; pladshandel.