Loco sigilli, L. S., (lat.), sættes på kopier af dokumenter på seglets plads.