Loco citato, l.c., loc.cit., (lat.), på det anførte sted (i en bog e.l.)