At lockoute betyder at standse arbejdet ved lockout.