Lobbye er et ord fra engelsk for drive lobbyvirksomhed.