Lobby, (eng., af lat. lobium overdækket gang), gruppe af personer, der driver lobbyvirksomhed.