Litterær, (lat. litterarius, af littera bogstav), om person eller tekst, som er af æstetisk værdi.