Litograf, (gr. lito- + -graf), håndværker, der omformer tegninger, billeder, sats mv. med henblik på mangfoldiggørelse.