Lithofil, (af gr. lithos 'sten' og -fil), geokemisk betegnelse for et grundstof, som bindes i silikat- og oxidmineraler, og som koncentreres i Jordens skorpe og kappe. Se grundstof (forekomst).