Likenologi, (af liken(er) og -logi), den forskningsgren, der beskæftiger sig med studiet af laver. Laver blev anset for en selvstændig organismegruppe på linje med mosser, alger og svampe, indtil S. Schwendener i 1869 viste, at de er symbiotiske dobbeltorganismer bestående af svampe og alger.