Leverplet, lentigo senilis, godartet, millimeterstor, ensartet lysebrun plet i huden, især på håndrygge, underarme og i ansigtet hos ældre. Farven skyldes øget pigment (melanin) i overhudens celler.