Letalgen, (lat. letal + gr. gen), gen, som kan dræbe et individ i fostertilstanden el. ved fødslen.