Lejesæd, korn- eller frøgræsafgrøder, som før høst er knækket eller bøjet og derfor ligger hen ad jorden. Såfremt aksene ligger tæt på jorden, er der i fugtigt vejr risiko for, at kernerne eller frøene spirer med en kvalitetsforringelse til følge. Se også korn.