Ledetone er en musikalsk betegnelse for en spændingstone, der videreføres en halv tone opad eller nedad. I dur og mol er ledetonen skalaens syvende trin, som føres opad til første trin (se kadence).