Lavparasit, fremmed svamp, der parasiterer laver. Det er ofte specialiserede lavsvampe, der udnytter andre arters alger og undertiden helt eller delvis overtager værtens løv. Mange lavparasitter er ukønnede sæksporesvampe, der danner sporer på løvets overflade, ofte uden at gøre væsentlig skade. Flere af lavparasitterne kræver ganske bestemte værtsarter.