Lateralitet, (lat. lateral + -itet), det forhold at den ene side dominerer (fx højre- el. venstrehåndethed).