Lapidarisk, (af lat. lapidarius hugget i sten, af lapis sten), om udtryksmåde kort og klar; i lapidarstil.