Lagerstatistik, statistik, som belyser lagerforskydningerne for råvarer og øvrige varer, opgjort for en række brancher inden for industri og engroshandel. Opgørelsen foretages pr. kvartal i faste og løbende priser. Se også industristatistik.