Ladestrøm, kapacitiv strøm i elforsyningskabler. De små afstande mellem faselederne indbyrdes og til den elektrisk ledende kappe eller skærm, som omgiver faselederne, skaber en væsentlig kapacitans, som især ved høje driftspændinger medfører en vedvarende strøm gennem kablet.