Laboulbeniales, (efter den franske entomolog Alexandre Laboulbène, 1825-98, og lat. -ales om ordener), insektsvampordenen, mikroskopiske svampe, der især lever som parasitter eller nedbrydere på skelettet af insekter. Ordenens repræsentanter er uden egentligt frugtlegeme og tilmed uden egentligt mycelium. De fleste arter anføres som værende særdeles værtsspecifikke, undertiden endog vævsspecifikke. Svampene, som udgøres af få celler, er under 0,5 mm lange.