Løvhyttefest, jødisk fest til minde om den tid, da israelitterne boede i løvhytter under vandringen i ørkenen (3.Mos., kap. 23,42f.), se sukkot.