Løbeorm, parasitær rundorm lokaliseret til drøvtyggeres løbe, dvs. den egentlige mave. Hos kvæg findes Ostertagia ostertagi, som forstyrrer løbens syre- og enzymproduktion; den er meget udbredt og tabsvoldende hos ungkvæg under tempererede klimaforhold. Hos får findes Haemonchus contortus, en blodsugende parasit, som er årsag til stor dødelighed hos lam under tropiske og subtropiske forhold.