Lægbrødre og -søstre, (1. led læg, se lægmand), de katolske munke eller nonner, der oprindelig, fx pga. analfabetisme, ikke var forpligtet til korbøn og studier, men fortrinsvis varetog det manuelle arbejde i klosteret, fx landbrug. I nyere tid har de fleste ordener afskaffet denne opdeling. Lægbroder kan også betegne en ikke-præsteviet munk.