Kvart, (af lat. quartus 'fjerde'), musikalsk interval, der omfatter fire tonetrin, fx opadgående E-A. Kvarten er ligesom oktav og kvint en fuldkommen konsonans, men i modsætning til disse gjaldt den tidligt som dissonans, medmindre den lå over et tertsinterval som fx i en sekstakkord.