Kvantitet, (af lat. quantitas 'mængde', af quantus 'af en bestemt størrelse', dvs. målbar størrelse), i fonetikken betegner kvantitet den relative længde af lyde, fx vokalen i i hvile over for ville. I lydskrift angives længde ofte med : eller med ∙, fx i dette værks lydskrift [ˈvi:lə].