Kvæsesyge, parasitinfektion i hjernen hos drøvtyggere, se drejesyge.