Kurmanji, kirmanji, nordkurdisk dialekt, se iranske sprog og kurdisk.