Kultur, dyrkede, fremavlede fænomener, fx landbrug, gartneri eller bakteriekulturer, der dyrkes mhp. produktion af fx antibiotika. Desuden i forbindelser som kulturlandskab, det menneskeskabte landskab, i modsætning til uberørt natur, fx urskov, og kulturperler i modsætning til naturlige perler.