Kulpletordenen, Phacidiales, skivesvamporden omfattende arter med stærkt modificerede frugtlegemer, apothecier. Sprækkesvamp, Lophodermium, har linjeformede apothecier siddende i et kulagtigt, sterilt væv, stroma; de vokser på fyr og gran, hvor der udvikles ét stroma pr. nål. Ahornens rynkeplet, Rhytisma acerinum, er meget almindelig på ahornblade, hvor der i løbet af en sommer dannes et vortet-rynket, centimeterstort, fladt, sort fællesstroma. Sæksporerne dannes det følgende år i uregelmæssige, linjeformede apothecier.