Kuglebølger, bølger med kugleformede bølgeflader. Kuglebølgers intensitet aftager med kvadratet på afstanden fra centret. De forekommer i forbindelse med alle lineære volumenbølgefænomener i isotropt materiale eller vakuum. Der kan fx være tale om deformationsbølger (lyd) eller elektromagnetiske bølger (lys). Huygens princip tillader at opfatte en vilkårlig bølges bevægelse fra det ene øjeblik til det næste som en overlejring af kuglebølger.