Krydslivsforsikring, aftale, hvorved ikke-beslægtede eller fjernt beslægtede personer, fx papirløse samlevende, kan sikre hinanden økonomisk ved død. Med Bs accept tegner A som forsikringstager en kapitalforsikring på Bs liv. A er ejer af forsikringen, og B er den forsikrede. Hvis B dør i forsikringstiden, får A udbetalt forsikringssummen. Da det er en udbetaling på As forsikring, skal A ikke betale boafgift (den tidligere arveafgift). Som oftest etablerer begge parter en sådan forsikring på hinandens liv, deraf navnet krydslivsforsikring.