Kritisk tæthed, i big bang-modellen den tæthed (massefylde), der adskiller Universets to udviklingsmuligheder. Hvis den kosmologiske konstant er nul, er den kritiske tæthed også den massefylde, der adskiller et evigt ekspanderende Univers fra et Univers, hvor udvidelsen om mange milliarder år afløses af sammentrækning. Hvis den kosmologiske konstant er positiv (hvad nye data fra omkring 2000 tyder på), udgør vakuumenergitætheden fra den kosmologiske konstant sammen med massefylden af urelativistisk stof (fx stjerner og mørkt stof) tilsammen den kritiske tæthed i et fladt Univers, hvor ekspansionen vil vare evigt. Den kritiske tæthed er ca. 10-29 g/cm3 svarende til nogle få atomer per kubikmeter. Se også den kosmologiske konstant, mørk energi og Universet.