Kristen ateisme er en teologi, der tager konsekvensen af Guds død, se Gud er død-teologien.