Kosmetiske forhold er fejl og mangler ved en ejendom, fx at ejendommens gulv er slidt på overfladen, er plettet, har skjolder osv. Der er økonomisk set tale om bagatelagtige forhold, som ikke bør udløse erstatning eller afslag, hvis forholdet ikke påvirker bygningens værdi eller brugbarhed.