Korsprik, Quaternaria quaternata, kernesvamp, som er meget almindelig under barken på tynde, døde, men nyligt nedfaldne bøgegrene, hvor de millimeterstore perithecier sidder i grupper på 3-5 med en fælles munding.