Korsbanner, korsflag, banner eller flag med kors, anbragt på en stang, der ofte ender i et kors øverst. Jesus afbildes ofte med korsbanner ved nedfarten til dødsriget og ved opstandelsen. Lammet som Kristussymbol bærer korsbanner ligesom i mange tilfælde Johannes Døberen.