Koprolit, (af gr. kopros 'ekskrementer' og lithos 'sten'), fossilt ekskrement fra fx fisk, krybdyr, fugl eller pattedyr. Koprolitters form kan bl.a. fortælle om opbygningen af dyrenes mave-tarm-system, ligesom indholdet undertiden kan analyseres, og fødevalget dermed bestemmes. Ud fra subfossile menneskeekskrementer har man bl.a. kunnet studere spisevaner samt forekomsten af tarmparasitter i vikingetidens York.