Koordination, (lat. coordinatio), det at få forskellige dele til at virke sammen som en enhed, fx det samspil mellem kroppens muskler, som er nødvendigt for at udføre en bestemt bevægelse.