Kontraktproduktion, produktionsform inden for landbruget, hvor vilkår for produktion og afregning aftales mellem producent og aftager, inden produktionen iværksættes. Indholdet af en kontrakt kan variere, men omfatter almindeligvis aftale om fx mængde, areal, pris, kvalitet og produktionsmetode. Kontraktproduktion forekommer oftest inden for de mindre produktionsgrene, som vedrører fx sukkerroer, kartofler, markfrø, ærter, slagtefjerkræ og æg.