Konstruktiv, (lat. constructivus), som bidrager med noget nyttigt; opbyggende.