Konjunkturstatistik, statistiske måneds- og kvartalsserier, der anvendes ved vurdering og analyser af konjunktursituationen i et land. Tidsserierne kan grupperes efter emner, fx efter priser, lønninger, arbejdsløshed, beskæftigelse, betalingsbalance, udenrigshandel, produktion og kvartalsvis nationalregnskab. Danmarks Statistik offentliggør næsten daglig en række af disse tal i Nyt fra Danmarks Statistik, og samtidig indlægges de blandt de ca. 14.000 serier i Danmarks Statistiks tidsseriedatabank, DSTB, se statistiske databanker. For abonnenter er hovedtallene også tilgængelige via internettet. Interessen blandt brugerne kan være så stor, at Danmarks Statistiks reception på det nærmeste belejres af bl.a. journalister og børsfolk, når fx arbejdsløshedstal eller betalingsbalancetal frigives præcis kl. 9.30. Blandt hovedbrugerne er også de økonomiske ministerier, Folketinget, arbejdsmarkedets organisationer og private erhvervsdrivende.