Konferensråd, dansk titel, hvis indehaver rangerede i 2. rangklasse; den blev brugt fra slutningen af 1600-t. til ca. 1900, oprindelig om kongens rådgivere i vigtige sager, siden rent titulært. Se også rangfølge.